Wszystko o:

choroby mini

Miopatie

Miopatie

(choroba Steinerta) - miastenie - miopatie samoistne strukturalne (Miopatia typu "central core" Miopatia nitkowata) - miopatie metaboliczne (m.in. Glikogenozy, Miopatia mitochondrialna) - rdzeniowy zanik mini Objawy Najbardziej charakterystycznymi objawami miopatii jest przede wszystkim

Spastyczno mini

Spastyczno mini

przykurczu mini. W zalenoci od przyczyny schorzenie moe mie rny przebieg i nasilenie. Objawy W wikszoci przypadkw spastyczno mini stanowi powikanie lub jeden z objaww zupenie innej choroby. U dzieci najczciej wizana jest z poraeniem mzgowy, za u dorosych moe by wywoana udarem

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

Docz do Zdrowia na Facebooku! SLA to jedna z chorb neurozwyrodnieniowych, prowadzca do uszkodzenia dolnego i grnego neuronu ruchowego, ktry przekazuje z mzgu do mini bodce umoliwiajce wykonanie ruchu. Mutacja genetyczna sprawia, e jedno z biaek odsiewajce prawidowe biaka od

Dyskineza

Dyskineza

, czyli niespokojne minie Zaburzenia psychiczne Ukad nerwowy Padaczka, czyli jak y z t chorob

Kardiomiopatia

Kardiomiopatia

Docz do Zdrowia na Facebooku! Choroby serca kryjce si pod wspln nazw kardiomiopatii mog by wywoane wrodzon bd nabyt wad serca. Zazwyczaj rozwijaj si u osb z nieprawidow budow minia sercowego oraz z zburzonym funkcjonowaniem osierdzia, wsierdzia, a niekiedy towarzyszy zmianom

Powikania przezibienia i grypy

Powikania przezibienia i grypy

przewlekymi chorobami puc i ukadu krenia, osoby z osabionym ukadem odpornoci oraz kobiety w ciy. Najczstsze powikania grypy dotycz bakteryjnego lub wirusowego zapalenia puc, zapalenia minia sercowego oraz infekcji centralnego systemu nerwowego. Zapalenie puc Zapalenie puc w przebiegu grypy

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

5), uszkodzeniem mini, anemi hemolityczn, atrofi mini, zapaleniem puc, ostrym zapaleniem trzustki , chorob nerek, anemi megaloblastyczn oraz przy chorobach serca (gwnie LDH 1 i 2). Wzrost LDH 1 i 2 jest charakterystyczny dla niedokrwistoci hemolitycznej. W przypadku hemolizy krwi

Choroba Pompego (glikogenowa typu II)

Choroba Pompego (glikogenowa typu II)

mini, szczeglnie tuowia i koczyn dolnych, bezproblemowe oddychanie tylko w pozycji stojcej, wyprostowanej, trudnoci w jedzeniu, bezdech nocny, poranne ble gowy, skolioza, powikszenie wtroby i jzyka, uczucie zmczenia i braku tchu. Wikszo dzieci z chorob Pompego wymaga zastosowania technik

wiczenia mini twarzy - okres pocztkowy choroby

wiczymy przed lustrem. W tych wiczeniach naley pomaga sobie palcem lub rk, stymulujc ruchy mini twarzy. wiczymy przed lustrem. W tych wiczeniach naley pomaga sobie palcem lub rk, stymulujc ruchy mini twarzy.

Grypa czy przezibienie?

Grypa czy przezibienie?

Ble mini rk - od okci do ramion

Zmagam si z tym problemem ju od kilku(nastu) lat, sama ju nie pamitam od kiedy. Mam 23 lata i cierpi na bardzo silne ble mini dokadnie rk od okci do ramion. Nie mam adnych innych objaww, nie mam obrzku, gorca, zaczerwienienia nic tylko sam bardzo dokuczliwy bl. Szczeglnie rano po

Czy to zapalenie minia sercowego?

potwierdzenia bd wykluczenia choroby serca, a wiarygodnej oceny wyniku badania moe dokona lekarz na podstawie penego obrazu klinicznego.

Choroba zwyrodnieniowa krgosupa?

szyjnej z nieznacznym przegiciem ku przodowi na poziomie szczeliny midzykrgowej C3/C4. Drobne zmiany zwyrodnieniowe na krawdzi trzonw. Co to oznacza? Jak wyglda leczenie?Pani objawy jak rwnie opis zdjcia RTG sugeruj chorob zwyrodnieniow krgosupa.Zniesienie lordozy oznacza zniesienie

Miadyca ttnicza

powoduj ograniczenie dopywu krwi do mini i narzdw, z drugiej odamane fragmenty blaszki mog zatyka kocowe odcinki naczy - nawet pooone z dala od miejsca zarastania. Najczstsze stany chorobowe wywoane tymi mechanizmami to: choroba wiecowa i zawa serca, udary mzgu, zaway innych narzdw

Bl kolan po odchudzaniu?

przyczyny tak intensywnego chudnicia, poniewa nie jest to ju stan prawidowy. W pierwszej kolejnoci naley wykluczy nadczynno tarczycy, choroby nowotworowe, poniewa te choroby mog powodowa ble mini, staww, powodowa osabienie siy miniowej. Dopiero po wykluczeniu tych chorb mona stara

bolerioza

przebyem leczenie boleriozy jakie 7lat temu ,teraz co jest nie tak odczwam zmczenie ble mini staww czy to mog by obiawy nawrotu choroby

Choroba mini ?

Wrciam z CZD w Wa-wie i zgupiaam - mojej Maej po raz drugi wyszed b.wysoki AspAT a AlAT w normie - aden z lekarzy nie wie, co to... Moe ktra z Was miaa taki przypadek ?

Re: zanik mini

, to jest to porada w stylu "kto gdzie kiedy", gdzie nikt nie wie, na co to dziecko byo tak naprawd chore. Jeli chodzi Ci o tzw. rdzeniowy zanik mini, czyli nieuleczaln chorob pochodzenia genetycznego, to tak jak ju kto wspomnia, troch informacji znajdziesz na www.fsma.pl i www.ptchnm.org.pl.

Re: marzenie kobiet? czy aby na pewno ?

troch mini te by si przydao. :-) Inaczej, skazujemy si na choroby. Kobiety zazwyczaj s le zbudowane, mini jak na lekarstwo , potem jedna cia i druga i pani stale narzeka na zdrowie, to s nieodwracalne zmiany, niestety. Co ciekawe, kobiety w Polsce s bardziej otye od mczyzn, byy takie

Poradnia chorb mini na Banacha

Znacie dobrego specjalist z tej przychodni? Jakie s terminy oczekiwania na wizyt? -- Poprzyjcie rodzinn opiek zastpcz zamiast domw dziecka!!! www.gazetawyborcza.pl/0,82020.html

Re:Kilka informacji o chorobach mini

Wszystkim zainteresowanym chorobami mini polecam przeczyta post na forum ONETU forum.onet.pl/0,2,1,0,1313,3836314,11506182,uforum.html Polecam zapozna si ze stronami do ktrych podane s tam linki a w szczeglnoci do TZCHM. Na tych stronach mona znale rwnie opini wybitnych polskich

Re: Witam

hej ja jestem z t chorob od 3 miesicy.co prawd mieszkam w UK i jest tu inaczej .moja maa od urodzenia bya na oddizale intensywnej terapi a przez dwa miesie bya podczona do tlenu.ma zrobione juz skan mzgu i mini, badania genetyczne.stwierdzili miopatie wrodzon.na koniec miesica mamy

Poradnia Chorb Mini W-wa

Witam :) mam pytanie moe kto wie jak przyjmuje owa poradnia? jacy specjalici tam przyjmuj oprcz neurologa? z gry dziki za info.

baclofen w leczeniu nadcinienia

Prosz o informacj czy kto stosowa Baclofen w leczeniu nadcinienia razem z Xartanem. Baclofen jest stosowany w chorobach neurologicznych, w spastycznoci mini. Jako skutek uboczny ma dziaanie obniajce cinienie krwi.

Re: Grna cz koci piszczelowej

Witaj, jeli odczuwasz bl koci, a nie mini ani tkanek mikkich, problem moe by powaniejszy. Rzeczywicie, badanie, chociaby palpacyjne i ogldzinowe, niekoniecznie od razu ze specjalistycznym sprztem, byoby lepsze ni konsultacje internetowe. Zapraszamy do Poradni Chorb Stopy, zajmujemy

choroby mini

pierwsze, ale bardzo powane symptomy reumatoidalnego zapalenia staww . W kolejnych stadiach goca palce stawiaj si w stron koci okciowej, nastpuj zaniki mini. W konsekwencji choroby staww dochodzi do znieksztace i usztywnienia staww, a wic do trwaego kalectwa. Reumatoidalne zapalenie

Stwardnienie rozsiane

zaczyna odczuwa osabienie okrelonych grup mini, szczeglnie koczyn dolnych lub grnych. Czsto pierwszym objawem choroby s nagle pojawiajce si kopoty z chodzeniem. Czasem moe wystpi naga niesprawno mini koczyn grnych, zwaszcza doni. W pniejszym okresie choroby pojawia si wzmoone

Reumatoidalne zapalenie staww inaczej gociec przewlekle postpujcy (GPP)

. Obrzk, bl, sztywno poranna staww to pierwsze, ale bardzo powane symptomy reumatoidalnego zapalenia staww . W kolejnych stadiach goca palce stawiaj si w stron koci okciowej, nastpuj zaniki mini. W konsekwencji choroby staww dochodzi do znieksztace i usztywnienia staww, a wic do

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - EPAR

nadnerczowe (usytuowane tu nad nerkami) nie wytwarzaj hormonw sterydowych zwanych kortyzolami (zwanych rwnie hormonami stresu z powodu ich uwalniania pod wpywem stresu). Objawy choroby to: utrata masy ciaa, osabienie mini, niskie cinienie krwi oraz czasem ciemnienie skry. Niewydolno nadnerczy

Centrum Informacji o Leku - Indeks lekw - EPAR

pcherzyka ciowego, przewlekym lub ostrym zapaleniem trzustki lub wystpowaniem w przeszoci miopatii (choroby mini) lub rabdomiolizy (rozpadu wkien miniowych) po leczeniu statyn lub fibratem. Leku nie wolno stosowa u kobiet w ciy lub karmicych piersi. Na jakiej podstawie zatwierdzono

Postpujce kostniejce zapalenie mini

Postpujce kostniejce zapalenie mini (fibrodysplazja, postpujce skostnienia mini, choroba Mnchmeyera, ac. myositis ossificans progressiva, ang. fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP) – rzadka choroba genetyczna. Przebieg i opis chorobyW przebiegu FOP dochodzi do postpujcego

Rdzeniowy zanik mini

typach choroby mutacje dotycz locus 5q11.2-13.3. EpidemiologiaChoroba wystpuje z czstoci 1:10000 w populacji, i z czstoci 1:6000 ywych urodze. Etiologia i podziaWyrnia si 3-5 form rdzeniowego zaniku mini w zalenoci od czasu wystpienia pierwszych objaww i osignitych etapw rozwoju

RSI (choroby)

RSI (ang. Repetitive Strain Injury) – urazy na skutek chronicznego przecienia mini i cigien. Powstaj na skutek dugotrwaego powtarzania czynnoci. Czste wrd pracownikw linii montaowych, piszcych na klawiaturze, graczy uywajcych myszy komputerowych, sekretarek i pracownikw IT

Choroby mitochondrialne

Choroby mitochondrialne – choroby genetyczne wynikajce z zaburze w funkcjonowaniu i strukturze mitochondriw. Objawy chorb mitochondrialnych zwizane s zwykle z tkankami o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym np. miniami szkieletowymi lub ukadem nerwowym, i zazwyczaj obejmuj miopatie

Choroby reumatyczne

i dokrewnym Choroby zwizane z obecnoci krysztaw Zaburzenia biochemiczne Choroby gruczow dokrewnych Choroby z niedoboru odpornoci Choroby dziedziczne: Arthrogryposis multiplex congenita Zespoy nadmiernej wiotkoci (elastopatie) Postpujce kostniejce zapalenie mini Nowotwory Nowotwory pierwotne

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufnoci. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn odpowiedzialno. Materia pochodzcy z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjcia - choroby mini

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!