Wszystko o:

tarczyca a alkohol

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Cholesterol normy

Cholesterol normy

, nadu퓓waj켧ych alkoholu , pal켧ych papierosy oraz u tych, ktrych aktywno뜻 fizyczna jest bardzo ma쿪 lub zerowa. Za niski cholesterol Zbyt ma쿮 st轅enie cholesterolu rwnie bywa niebezpieczne. Niski poziom mo풽 oznacza: - nadczynno뜻 tarczycy - chorob w켾roby - z쿮 od퓓wianie - niedo퓓wienie

Worki pod oczami - niekoniecznie objaw zmczenia

Worki pod oczami - niekoniecznie objaw zmczenia

cieni jest niehigieniczny tryb 퓓cia. Odwodnienie (nawet niewielkie, objawiaj켧e si tylko pragnieniem), nadmiar s쿽ca i papierosw, a tak풽 soli w diecie, niewyspanie czy przedawkowanie alkoholu, a nawet zbyt gor켧a k켺iel - to wszystko czynniki sprzyjaj켧e jednorazowemu "podbiciu oczu". Z

Pieczenie jzyka - dokuczliwa dolegliwo뜻, ktrej przyczyna bywa trudna do ustalenia

Pieczenie jzyka - dokuczliwa dolegliwo뜻, ktrej przyczyna bywa trudna do ustalenia

choby niedoczynno뜻 tarczycy, tocze rumieniowaty, sarkoidoza (wicej na ten temat) . Dieta, alergia... Niedo퓓wienie (nie myli z niedowag - wicej na ten temat ), niedobr w diecie witamin z grupy B i 풽laza, palenie papierosw i nadu퓓wanie alkoholu - to kolejni sprawcy pieczenia jzyka. Problem

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

wygl켨 skry i jej przydatkw, czyli w쿽sw i paznokci, a tak풽 uk쿪d odporno턢i. Jaki ma zwi콄ek z wag cia쿪 i metabolizmem? Tyroksyna, czyli hormon tarczycy, decyduj켧y o tempie przemiany materii, nie powstanie bez cynku. Podobnie zreszt, jak wiele innych hormonw. Cynk ma znaczenie przy przyswajaniu

Noworoczne postanowienia? Dlaczego nie!

Noworoczne postanowienia? Dlaczego nie!

;chorowanie" mamy jeszcze czas. Kto z nas, z rk na sercu, mo풽 powiedzie, 풽 raz w roku kontroluje ci턭ienie ttnicze, poziom cukru we krwi, robi badanie oglne moczu i morfologi, a w przypadku niepokoj켧ych objaww sprawdza hormony tarczycy? Ktra z pa pamita o comiesicznym samobadaniu piersi

Galanina winna oty쿽턢i?

Galanina winna oty쿽턢i?

jajeczkowanie i produkcj progesteronu, a u m轅czyzn pobudzaj켧y wytwarzanie testosteronu) czy hormony tarczycy, natomiast w cz沅ci nerwowej magazynowana oksytocyna i wazopresyna (g농wnie reguluj켧a zasoby wody w organizmie), wiele wskazuje na to, 풽 potrzeba wielu, wielu lat, by naukowcy odkryli wszystkie

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

Mikroelementy bez ktrych nie da si 퓓

substancja, wiele nie zdzia쿪. Podstawa do zesp車. Mangan w ograniczonym, ale wci굻 istotnym zakresie, wsp車uczestniczy w metabolizmie cukrw i kwasw t퀅szczowych. Wspomaga od퓓wianie uk쿪du nerwowego i centrum zarz켨zania, czyli mzgu. Jest konieczny przy syntezie hormonw tarczycy, aktywno턢i 턫edziony, a

Jeste wod, a co o niej wiesz?

Jeste wod, a co o niej wiesz?

;Puchniemy", gdy w diecie za du퓇 soli, prowadzimy siedz켧y tryb 퓓cia i krew nie mo풽 swobodnie kr굻y, przesadzamy z alkoholem, palimy papierosy. Obrzki to tak풽 objaw chorb serca, tarczycy, nerek, zmian reumatycznych, zaburzenia wch쿪niania. Dlatego, je턫i pojawiaj si czsto, nasilaj, skonsultuj

"Spocone" stopy? Jest na to sposb!

"Spocone" stopy? Jest na to sposb!

partii, przede wszystkim stp. Stres, hormony, a mo풽 geny? Nadpotliwo뜻 zazwyczaj aktywuje si midzy 20 a 30 rokiem 퓓cia, a przyczyny jej wystpowania mog by bardzo r璨ne. W wikszo턢i przypadkw zwi콄ana jest z chorob endokrynologiczn (np. zaburzenia hormonalne, nadczynno뜻 tarczycy, choroby

Zaburzenia wzwodu

Objawy- zmniejszenie sztywno턢i pr켧ia przy wzwodzie- niemo퓆o뜻 uzyskania lub utrzymania wzwoduPrzyczyny Choroby najcz沅ciej powoduj켧e impotencj to: cukrzyca, nadci턭ienie ttnicze, mia풼퓓ca, zaburzenia hormonalne tarczycy, niedobr testosteronu, nadmiar estrogenw i prolaktyny, choroby rdzenia

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

powikszenia wz농w i je턫i towarzyszy im gor켧zka, nocne, poty, utrata masy cia쿪, uporczywy 턻i켨 czy te bl wz농w po spo퓓ciu alkoholu. W przypadku wystpowania tych objaww niezbdna jest pilna wizyta u lekarza.Guzki na tarczycy nie powinny powodowa powikszenia wz농w ch쿽nnych.

Serce hiperkinetyczne, a wysoki puls

tachykardia nie jest spowodowana jakim innym zaburzeniem lub chorob. W턳d najczstszych przyczyn tachykardii s m.in. nadczynno뜻 tarczycy, niedokrwisto뜻, zaburzenia elektrolitowe, kofeina, alkohol, tyto. Pani lekarz rodzinny mo풽 zleci podstawowe badania pozwalaj켧e wykluczy pozasercowe przyczyny

Nadmierna potliwo뜻 poranna

poranku mo풽 by zwi콄ana z wieloma czynnikami. Czsto spowodowana jest spaniem w ciep퀉ch pomieszczeniach, stosowaniem u퓓wek (alkohol, kofeina), spo퓓waniem pikantnych potraw, nadmiernym stresem czy zwi콄any jest z innymi chorobami (nadczynno뜻 tarczycy, cukrzyca powik쿪na polineuropati).Jednak w

Wysokie ci턭ienie

, nadczynno뜻 tarczycy, guzy nadnerczy, dzia쿪nia niepo엽dane lekw (w tym rwnie doustnej antykoncepcji), alkohol, nikotyna i inne.Uwa풹m, 풽 powinna Pani mie wykonane kilka podstawowych bada, takich jak morfologia, jonogram, TSH i badanie oglne moczu. Dopiero na podstawie dok쿪dnego badania przedmiotowego

Wydalanie wapnia ponad norm

Dobowe wydalanie wapnia ponad norm. Moje badania to TSH w normie, PTH w normie, wap we krwi w normie, wap jonizowany 1,12 moj wynik 1,13 powy풽j normy, witamina d poni풽j normy, reszta bada aspat, alat, ggtp, ldl, hdl, cholesterol, cukier, ob, morfologia dobre. USG tarczycy przytarczyc

Re: RATUJCIE - prosz sprawdzi moje wyniki....

Nie masz anemii? Alkohol? Bez 풽laza tarczyca pracowa nie bdzie jak trzeba...

Re: Dzisiejsze wyniki

Lolys powiedz mi czy jak 14 lat temu nie by쿽 problemw z tarczyc i bez problemu zasz쿪m w ci굻 to po kilku latach mo풽 si to zmieni? P.S. Ja dosta쿪m przed badaniem tarczycy kark jak si przygotowa i tam by쿽 napisane, 풽 naczczo, a dzie wcze턭iej umiarkowany wysi쿮k fizyczny dieta lekko

Re: Mam ju do뜻!

Codzienny czteropak to najlepsza droga do tego, 풽by zamieni si w kata. Lubi piwo, nie jako alkohol i cel sam w sobie ale jako dodatek do kolacji, samotnej zazwyczaj. Zdarza mi si wypi jedno, lub dwa w tygodniu, wieczorem samemu przed telewizorem. Nie upijam si nigdy, nawet nie mog z uwagi

Re: zmniejszenie zasobu s쿽wnictwa, starsza osoba

Mo풽 by, te przychodzi mi do g쿽wy guz, albo co takiego, Mama strasznie du퓇 pali przez ca쿮 퓓cie, alkoholu nie cierpi, ale samych fajek to 3 paczki dziennie. I mia쿪 guzy na tarczycy, mia쿪 te w macicy, wszystko par lat temu pousuwane, ale kto wie...

Chora tarczyca

Witam,mj wynik tsh wyszed 5,1,czy to bardzo z퀉 wynik?Czy niedoczynno뜻 tarczycy mo풽 zagra풹 퓓ciu?Czy przy tej chorobie mo퓆a spo퓓wa alkohol i tabletki hormonalne?Bardzo prosz o odpowied,poniewa wizyt do endokrynologa mam dopiero w styczniu,a bardzo mnie to niepokoi.

Re: tarczyca , watroba? moje wyniki-co oznaczaj?

Przede wszystkim wizyta u endokrynologa konieczna. Ja w niedoczynno턢i (Ty w niej jeste, patrz켧 po wynikach TSH, fT3 i fT4, ze wskazaniem na zapalenie autoimmunologiczne tarczycy - aTPO) mia쿪m problem z trawieniem alkoholu, w켾roba mi te dokucza쿪, senno뜻 kilka godzin po nawet jednym piwku

Re: najnowsze wyniki bada

Te mam takie do턻iadczenia z wynikami, 풽 s쿪be, a samopoczucie niez쿮 i te, niestety, potem zaczynam odczuwa, 풽 wyniki nie by퀉 s쿪be od parady. Co do alkoholu, to radzi쿪bym uwa풹, szczeglnie wtedy, gdy sytuacja z hormonami tarczycy niestabilna. 2-3 piwa to nie tak ma쿽. -- inteligentny

Re: Jak funkcjonujecie w codziennym zyciu?

, np. wg protokolu Buhnera. Sa one na alkoholu, a biorac antybiotyki wiadomo - alkohol zakazany smile Jak to zatem jest naprawde?" Czy moge Was prosic o odpowiedz na te pytania? To dla mnie wazne :-) No i jeszcze z innej beczki - nie wiem, skad juz brac kase na te leki. Jest tego tyle, ze nie

Re: Zdrowotnie

Mcv podwy퓋zone mo풽 pojawi si w chorobach w켾roby(niekoniecznie) tarczycy(ju szybciej) i przewlek퀉m nadu퓓waniu alkoholu(to chyba Ci jednak nie dotyczy);) Obstawiam tarczyc, Ale faktycznie badania trzeba by zrobi i jako si ukierunkowa. -- Z jednej strony trzeba si cieszy, 풽 SB ju

alkohol

Nie chce zak쿪da nowego w켾ku ale mam do Was pytanie. Nie wiem czy aby napewno uderzenia gor켧a,uczucie palenia w d쿽nie, stopy i twarz to napewno kwestia tarczycy ale wlasnie z tym zwi콄any jest temat alkoholu. Zauwa퓓lam ze nawet po wypiciu jednego 퀉ka naprawde s쿪bego piwa momentalnie

Nowotwr z쿽턫iwy krtani

papierosowy oraz alkohol etylowy, szczeglnie wysokoprocentowy. Dodatkowo zwikszenie ryzyka niesie nara풽nie na opary kwasu chromowego, siarkowego, azotowego, lotne rozpuszczalniki, py drzewny, wglowy, cementowy, metale ci轅kie, azbest. Przypisuje si istotn rol niedobrom pokarmowym, diecie ubogiej

Tekst udostpniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo퓄iwo턢i obowi콄ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg車owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno턢i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w쿪sn odpowiedzialno뜻. Materia pochodz켧y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisw. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!