Wszystko o:

warfaryna

Czas protrombinowy

Czas protrombinowy

K, przy doustnym leczeniu antykoagulantami (np. acenokumarol i warfaryna). Bardzo często ma związek z niewłaściwym stężeniem czynników odpowiedzialnych za krzepniecie krwi (II, V, VII, X) oraz fibrynogenu. Wydłużony czas protrombinowy pojawia się u pacjentów z przewlekłą chorobą miąższu wątroby

Tokoferol - E

przyjmować witaminę E poinformuj swojego lekarza o ewentualnych reakcjach alergicznych, które wystąpiły u Ciebie wcześniej. Jeśli przyjmujesz leki zmniejszające krzepliwość krwi takie jak Acenokumarol lub Warfaryna, poinformuj o tym lekarza zanim rozpoczniesz przyjmowanie witaminy E

Miłorząb japoński

Miłorząb japoński

. Należy zachować szczególną ostrożność łącząc go z lekami zmniejszającymi agregację płytek krwi (aspiryna, warfaryna).

Zakrzepica - podstępny zabójca

są bezpieczniejsze i wygodniejsze w stosowaniu niż stare leki, jak warfaryna. Ten znany od pół wieku środek wchodzi w interakcje z pokarmami i innymi lekami, co utrudnia dobór dawki terapeutycznej. Na razie, nowe leki stosuje się jednak tylko u pacjentów, u których planowana jest operacja

Re: lekarz kazał mi wybrać...

Warfaryna i acenokumarol to antagoniści witaminy K; stosowanie obydwu tych leków wymaga kontroli INR. Tzw. nowe leki przeciwzakrzepowe to inhibitory czynnika Xa apiksaban ( Eliquis) i rywaroksaban ( Xarelto ) oraz bezpośreni inhibitor trombiny dabigatran ( Pradaxa ); ich stosowanie nie wymaga

Re: Badanie INR może być OK a lek tani.

Tak, tak, wiadomo, taniej, lepiej itd. W moim przypadku Xarelto jest optymalną opcją. Decyzja ta została podjęta przez prowadzącego mnie chirurga naczyniowego (dobrego) w oparciu o moją historię choroby, schorzenia towarzyszące, zażywane inne leki (Acenokumarol i Warfaryna odpadają), ryzyko

Re: Badanie INR może być OK a lek tani.

Od kilkunastu lat przyjmuję acenokumarol z powodu genetycznej skłonności do zakrzepicy i przebytym incydencie zakrzepowym. Chirurdzy naczyniowi i hematolog twierdzą, że acenokumarol i warfaryna ( popularna w USA )na zakrzepicę to najlepsze leki, ale dla świadomych pacjentów. Kiedy pytałem o

Re: 100/100 przenajświętsza racja 90% laboratorió

zachowanie niemowląt karmionych mlekiem matki, po spożyciu czosnku przez karmiącą. Wpływa na skuteczność leków, zwiększając działanie leków przeciwzakrzepowych (może oddziaływać z lekami antykoagulacyjnymi jak warfaryna) i zmniejszając skuteczność niektórych leków stosowanych w leczeniu AIDS (np. saquinavir

Re: kiddy

. Zatory są rozpoznawane stosunkowo rzadko, bo objawy są podobne np. do zawału, więc jest naprawdę wysoka śmiertelność ludzi z takimi nierozpoznanymi zatorami. Strasznie, że dziewczyna się wykrwawi po heparynie (która zresztą nie działa rozrzedzająco - od tego jest np. acekumarol lub warfaryna, to wyraźnie

Ulotka

cytochromu P-450; ostrożnie stosować z lekami innymi niż NLPZ, które metabolizowane są przez ten izoenzym (np. fenytoina, warfaryna, tolbutamid). Tolbutamid zwiększa wolną frakcję A771726 2-3-krotnie. Metabolit A771726 wypiera ibuprofen, diklofenak i tolbutamid z połączeń z białkami osocza, wolne frakcje

Ja tam nie wiem.

, Acenocumarol, Warfaryna - konieczny jest kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe i zmiana leków na heparynę niskocząsteczkową. Dieta lekkostrawna bez świeżych owoców, warzyw, ciemnego pieczywa i innych produktów z dużą zawartością błonnika. Nie należy spożywać w żadnej postaci owoców i

Re: gotowe herbatki

uwalnianie serotoniny z zakończeń nerwowych kwas acetylosalicylowy i warfaryna - nasilenie efektu przeciwkrzepliwego Nie zaleca się stosowania preparatów zawierających wrotycz przed zabiegami operacyjnymi.

Re: ojciec (83lat) czuje sie gorzej po bypasie se

A czemu warfaryna ?( niska fracja , migotanie przedsionkow?) Przecięcie mostka , no cóz przynajmniej w Polce 90% pacjentów ma takie dostep do klatki-przez sternotomie posrodkową -- " Urodzone w zym brzuchu znajdzie wlasciwe drzwi"

Re: czosnek

czosnku przez karmiącą. Wpływa na skuteczność leków, zwiększając działanie leków przeciwzakrzepowych (może oddziaływać z lekami antykoagulacyjnymi jak warfaryna ) i zmniejszając skuteczność niektórych leków stosowanych w leczeniu AIDS

Centrum Informacji o Leku - Indeks leków - Ulotka

niepożądanych. W związku z tym nie należy zażywać klarytromycyny jednocześnie z takimi lekami jak: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dizopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna

Centrum Informacji o Leku - Indeks leków - Ulotka

, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dizopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), pimozyd, chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, takrolimus, terfenadyna, triazolam, winblastyna, fenytoina

Centrum Informacji o Leku - Indeks leków - Ulotka

-Pevaryl 50 Stosowanie innych leków Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol. Konieczne może być kontrolowanie efektu przeciwzakrzepowego. 3. JAK STOSOWAĆ LEK GYNO-PEVARYL 50 Lek Gyno-Pevaryl 50 należy zawsze stosować zgodnie z

Centrum Informacji o Leku - Indeks leków - Ulotka

-Pevaryl 150 Stosowanie innych leków Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol. Konieczne może być kontrolowanie efektu przeciwzakrzepowego. 3. JAK STOSOWAĆ LEK GYNO-PEVARYL 150 Lek Gyno-Pevaryl 150 należy zawsze stosować zgodnie z

Centrum Informacji o Leku - Indeks leków - Ulotka

innych leków Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol. Konieczne może być kontrolowanie efektu przeciwzakrzepowego. 3. JAK STOSOWAĆ LEK GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK Lek Gyno-Pevaryl 150 Combipack należy zawsze stosować zgodnie z

Warfaryna

Warfaryna – organiczny związek chemiczny, pochodna kumaryny, będąca antagonistą witaminy K. Jest używana w medycynie jako doustny środek przeciwzakrzepowy. Z punktu widzenia biochemicznego warfaryna nie jest antagonistą a inhibitorem, gdyż nie posiada działania antagonistycznego wobec

Pochodne kumaryny

. acenokumarol warfaryna coumafen

Cykl witaminy K

śródplazmatycznej hepatocytów ulega przekształceniu do postaci chinonowej witaminy K w reakcji katalizowanej przez reduktazę 2,3-epoksydową w obecności kofaktora ditiolowego (reakcja wrażliwa na hamujący wpływ pochodnych dikumarolu, takich jak warfaryna). Kolejna konwersja do hydrochinonu przez NADPH i reduktazę

Skopoletyna

. Kumarynowe pochodne są używane powszechnie jako antykoagulanty (jak warfaryna) w leczeniu schorzeń, którym towarzyszy nadmierna bądź nieprawidłowa krzepliwość krwi, takich jak zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna i migotanie przedsionków. Kumaryna ma charakterystyczny zapach, jak wanilia

Antywitamina K

Antywitamina K - związek chemiczny wykazujący antagonistyczne działanie do witaminy K blokując cykl witaminy K, tzw. inhibitor kompetycyjnyDo antywitamin K należą: pochodne dikumarolu - np.warfaryna, pochodne fenyloindandionu. W Polsce dostępne są dwa leki z tej grupy: warfaryna i acenokumarol

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Przeczytaj więcej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodają energii, przywracają świeżość umysłu, usuwają zmęczenie

10 zawodów

które najczęściej prowadzą do depresji. Strzeż się!